Moja mBanka


4.0 ( 6480 ratings )
Financiën
Developer: Raiffeisen banka a.d. Beograd
Gratis

Moja mBanka - aplikacija mobilnog bankarstva Raiffeisen banke a.d. Beograd
Moja mBanka Vam omogućava da na brz i jednostavan način, putem Vašeg mobilnog telefona, imate uvid u promene po Vašim računima, kao i da
izvršite različite transakcije.
Aplikacija mobilnog bankarstva učiniće da u svakom trenutku na raspolaganju imate:
•Informacije o stanju i prometu po računu
•Informacije o platnim karticama i kreditima
•Plaćanje predefinisanih računa bez provizije
•Kupovinu i prodaju efektive/deviza bez provizije
•Prenose sredstava između dinarskih računa u banci
•Prenose sredstava između deviznih računa bez konverzije valuta
•Lociranje najbližih ekspozitura putem Google Mape
•Informaciju o kursu na dnevnom nivou
Mogućnost automatskog pozivanja našeg Kontakt centra

-------------------------------------------

Moja mBanka - Mobile Banking Application of Raiffeisen banka a.d. Beograd
Our Mobile Banking service will allow you to follow, in a fast and simple manner, by using your mobile phone, changes in your accounts as well as to make various transactions.

Raiffeisen MOBILE Banking Application offers you at any time the following options:
- Information on account balance and transactions
- Information on loans and payment cards
- Payments of pre-defined bills free of charge
- Exchange operations – buying and selling of foreign currency
- Funds transfer between dinar accounts
- Funds transfer between foreign currency accounts without currency conversion
- Locating nearest branch offices through Google Maps
- Information on the daily foreign exchange rates
- Automatic calls to our Contact Centre